Administration af Andelsboliger & Ejerforeninger
Bestyrelsesarbejdet i en andels- ejerforening er som udgangspunkt kendetegnet ved, at bestyrelsen har påtaget sig et vigtigt hverv for fællesskabet i ejendommen. Dette er som oftest et ulønnet arbejde, hvor fritiden flittigt tages i brug og hvor aftener og dage inddrages til møder, arbejdsweekender, snak på trappen mv.

Hos ATB har vi derfor den holdning, at administrationen af sådanne ejendomme kræver noget særligt af os. Vi skal være til rådighed, når I har brug for det - og i det omfang, som I måtte have behov for.

Det betyder, at vi i forhold til foreningens bestyrelse skal sørge for, at bestyrelsen altid har den hjælp, de informationer og det overblik, som ønskes og er nødvendigt. For at gøre dette har ATB bl.a. investeret i nogle meget moderne edb-systemer som muliggør, at bestyrelsen altid kan få et opdateret billede af foreningens økonomi, budget, likviditet samt at generalforsamlingsreferater og foreningens øvrige dokumenter er tilgængelige via www.atb.as på foreningens passwordbeskyttede del af vores hjemmeside, hvor også foreningens beboere kan få adgang til disse.

 
 
Administration  
  Hos ATB har vi den holdning, at administrationen af ejendomme kræver noget særligt.
 
Bygningscheck
  ATB har i samarbejdet med en rådgivende ingeniør en tjeneste omkring bygningsgennemgang til alle ATB’s kunder.
 
 
 


Copyright © 2001 - 2020 ATB ApS - Alle Rettigheder Forbeholdes